تماس با ما

آدرس:


آدرس: کیلومتر 1 جاده گرگان علی آباد-جنب تابلوی ولیک آباد

اطلاعات: شماره تماس:
واحد فروش و سفارشات            32178724(017)
واحد حسابداری                       32171026(017)
مدیریت داخلی(آقای احمدی)         09113788858
مدیریت داخلی(آقای عباسی)        09391712180
 

تماس با ما

آدرس: کیلومتر 1 جاده گرگان-علی آباد،جنب تابلوی ولیک آباد


واحد فروش و سفارشات 32178724(017)

واحد حسابداری            32171026(017)

مدیریت داخلی                09391712180

مدیریت داخلی                09114262180